connection
OJAG - etap II i III

A więc interesuje Cię OJAG... Nieźle! Nie jest to prosta olimpiada, ale cieszę się, że tu jesteś, ponieważ chcę Ci zaproponować wspólneg przygotowanie do etapu II i III... Moja propozycja nie dotyczy jednak uczenia Cię języka - bo zakładam, że ten musisz znać bardzo dobrze, skoro decydujesz się na tę olimpiadę. Oferuję Ci przygotowanie do części trudniejszych... zerknij tutaj :)

więcej »

A A A

wstęp do językoznawstwa

Jest to kurs dla osób zainteresowanych podstawami językoznawstwa w języku angielskim. 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które w teście poziomującym uzyskają wynik wskazujący poziom B1 wg Europejskiego Poziomu Biegłości Językowej (średnio zaawansowany). Kurs jest prowadzony na poziomie B2 i trwa 60-80 godzin.

W kursie tym oferuję pracę z językiem wokół następujących zagadnień:

 • Czym jest językoznawstwo? Wprowadzenie do przedmiotu.
 • Początki języka.
 • Rozwój piśmiennictwa.
 • Właściwości języka.
 • Komunikacja między zwierzętami a język człowieka.
 • Fonetyka.
 • Fonologia.
 • Słowotwórstwo.
 • Morfologia.
 • Gramatyka.
 • Składnia.
 • Semantyka.
 • Pragmatyka.
 • Analiza dyskursu.
 • Język i mózg człowieka.
 • Przyswajanie pierwszego języka.
 • Przyswajanie vs uczenie się drugiego języka.
 • Język migowy.
 • Historia i zmiany w języku.
 • Odmiany języka.
 • Język, społeczeństwo i kultura.

 

Jest także możliwość wyboru spośród wyżej wymienionych tematów, które pozostają w obszarze zainteresowań Klienta.

Zapraszam!